FB twitter YouTube

Zambijští hosté skončili návštěvu v ČR

Ve dnech od 26. června do 7. července 2014 se uskutečnila první a v historii naší vlasti ojedinělá návštěva. Na základě pozvání Národního ředitele PMD v České republice P. Jiřího Šlégra navštívil Českou republiku Národní ředitel PMD v Zambii P. Bernard Makadani Zulu spolu s rektorem a 6 bohoslovci ze semináře sv. Dominika v Lusace. Tito mladí studenti kněžství jmenovitě: Benjamin Mwanza, Cosmas Harrison Banda, Cedrick Mweshi, Benson Benny Phiri, Gerald Daka, Clinton Chota patří do místní „Scholy Cantorum“ a během putování po různých místech naší republiky hráli na typicky africké nástroje a zpívali celou řadu písní.

Pro dárce z naší vlasti, kteří skrze PMD podporují pomoc chudým bohoslovcům v Africe a zvláště v zambijském semináři sv. Dominika, byla tato návštěva dobrou příležitostí k osobnímu setkání. Lidé mohli vzácnou zambijskou návštěvu potkat při 22 příležitostech v Praze, Kroměříži, Dolních Kounicích, na Svatém Hostýně, v Žeranovicicích, Holešově, Nivnici, na Svatém Kopečku, ve Veselí nad Moravou, v Lidečku, ve Valašských Kloboukách, na Smraďavce, v Kyjově, na Velehradě, na Slovanském Hradišti v Mikulčicích, ve Strážnici a v Dolních Bojanovicích. Africká návštěva prožila pestrou škálu nejrůznějších setkání. Ať už to byla návštěva skautského tábora ve Smraďavce u Buchlovic spojená s projížďkou na kánoi nebo zakončení školního roku s žáky Církevní základní školy v Kroměříži. Pěkná atmosféra vládla také na hudebním festivalu „Kefasfest“, kde vystoupili bohoslovci, stejně jako zpěvák Petr Bende nebo kapela Žamboši.

Požehnání a radost zanesli naši hosté do celé řady farností a poutních míst, kde se potkali s Misijními klubky a dalšími členy PMD. Jistě není náhodou, že nejoblíbenější písní, kterou si černoušci spontánně zpívali, je hymna PMDD „Pošli mě, půjdu já“. Slyšeli ji totiž mnohokrát znít z úst dětí při návštěvě farností. Slavnostním zážitkem byla jejich účast na velehradských oslavách slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, kde se potkali s našimi biskupy, zpívali na mši svaté a též společně s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Nechyběli ani na Stojanově gymnáziu při vernisáži výstavy Papežských misijních děl o Zambii. Na odbyt šlo CD Zambijské chvály s písněmi zambijských bohoslovců. V olomoucké arcibiskupské rezidenci přijal hosty též otec arcibiskup Jan Graubner.

Během besed a koncertů seznámili veřejnost se životem místní církve, poukázali na skutečnost rozsáhlých farních území, které mají např. 400 km2. Nedostatek kněží způsobuje, že se kněz na nedělní bohoslužbu dostane do mnoha farností jen několikrát za rok. Za poslední 2 až 3 roky narostl počet zájemců o kněžství na historicky nejvyšší počet, ale místní finanční zdroje zdaleka nestačí pokrýt náklady s tímto spojené. Proto je pomoc z ČR tolik významná a základní. Seminář praská ve švech i přesto, že kněží kvůli chudobě neberou žádný plat, nemají zdravotní pojištění ani jinak zajištěný příjem. Výplatu nedostávají ani profesoři či pan rektor v semináři. Jejich život je opravdovou službou Bohu a lidem.

Hosté z Afriky se účastnili celkem 16 bohoslužeb, najelo se asi 2 000 km. Pohostinnost hostitelů zajistila přes 330 jídel a 100 noclehů. Řada nadšených podporovatelů papežských misií uspořádala tradiční akce PMD: Misijní koláč® a Misijní jarmark®. Všem, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili návštěvu hostů ze Zambie, patří srdečné poděkování. Je velikou radostí, že na náklady spojené s cestou a na přímou pomoc pro seminář sv. Dominika a místní bohoslovce se vybralo přibližně půl milionu Kč! Když se k tomu přidají ještě mešní intence, věnované při této příležitosti, blíží se celková finanční pomoc částce 600 000 Kč! Mešní intence, které věřící pro Zambii věnovali, hrají důležitou roli. Tímto způsobem umožňují kněžím, pro které je to často jediný příjem, mít jídlo na stole, prostředky na léky a péči o potřebné.

Pro zájemce jsou stále k dispozici letáčky věnované dárcovskému programu pro seminaristy a unikátní CD „Zambijské chvály“ s písněmi bohoslovců přímo ze semináře sv. Dominika. Za jakoukoliv další pomoc upřímně děkujeme a vyprošujeme Boží pokoj a ochranu Panny Marie, Královny misií!

V souvislosti s uplynulou návštěvou připravujeme ještě další videa, články, fotogalerie a prezentace. O všem budeme informovat na našem webu.


Krátký dokument se svědectvím rektora semináře sv. Dominika v Zambii P. Dennise Phiri

Podrobnější informace a fotogalerie z jednotlivých dnů jsou v cestovním deníku.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio