FB twitter YouTube

Velikonoční přání z PMD 2015

Pracovníci Papežských misijních děl v České republice přejí Vám – všem spolupracovníkům, dárcům a přátelům misií – požehnané prožití letošních Velikonoc. Radost ze vzkříšení našeho Spasitele ať naplní Vaše srdce pokojem, který svět nemůže dát. Ať Vám nikdy důvod k radosti nechybí. Jsme rádi a děkujeme za to, že nám pomáháte šířit radost a naději do míst, kde chybí.

Ať sám zmrtvýchvstalý Pán je Velikonocni_prani_webVaší odměnou!

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio