FB twitter YouTube

Uspořádejte velikonoční Pohled pro misie®

Proč si lidé posílají pohlednice? Stejně jako se Bůh dívá na každého z nás, můžeme i my „pohlédnout“ do tváře mnoha lidí, kterým pohlednice udělá radost. Velikonočním přáním vyjadřujeme také společnou víru, vděčnost za Kristovu oběť a vítězství nad zlem a smrtí.

Namalujte proto s dětmi hezký originální velikonoční obrázek na předtištěné pohlednice, které si můžete objednat v kanceláři PMD. Získané finance z výstavky a nabídky pohlednic posílejte pod var. symbolem 140 do Národní kanceláře PMD. Výtěžek akce přispívá na chudé děti v misiích.

V roce 2013 se prostřednictvím aktivity Pohled pro misie®  vybralo 144 566 Kč. Částka přispěla k financování projektů Papežského misijního díla dětí. Například v Guyaně tak mohlo být podpořeno 113 dětí, kterým byla zajištěna výživová a zdravotní péče, ale také oblečení a vzdělání.

Člověk misijního ducha by měl myslet na ty, pro které hmotný ani duchovní dostatek není samozřejmostí. Pohledem od nejmladších spolupracovníků PMDD lze potěšit i ty, kteří pro misie pracují již dlouho i v naší republice.

Jak to udělat?

PMDD nechalo předtisknout zadní stranu pohlednic, na kterou se píše adresa a sdělení adresátovi. Přední strana je čistá a na ni má být nakreslen obrázek. Prvním úkolem toho, kdo chce kreslení nebo malování pohlednic zorganizovat, je, požádat na adrese PMD nebo katechetického centra o příslušný počet těchto předtisků.

· Děti kreslí svůj obrázek jen na přední stranu pohlednice, zadní nechají čistou.

· Nakreslené pohlednice sami nabízejte ve vašem okolí a poproste o dobrovolný dar na účel pomoci chudým dětem v misiích a vybrané peníze poukažte na účet PMD: 72540444/2700  variabilní symbol: 140.

V případě odesílání vybraných peněz nám můžete napsat, jaký úspěch tato akce u vás měla. Kromě výše vybrané částky a zážitků můžete např. zmínit, kolik dětí se do aktivity zapojilo a případně kolik pohlednic se takto podařilo rozdat.

Další informace: http://www.missio.cz/zapojte-se/tvorive-aktivity/pohled-pro-misie/

Uganda2013_IMG_2280_nahled

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio