FB twitter YouTube

Proměňme půst v konkrétní pomoc misiím

Letošní postní dobu můžeme modlitbou, půstem a almužnou propojit s misiemi. Nabízíme několik možností, ze kterých si každý může vybrat. Žádná pomoc není malá, co děláme s radostí, stoupá na ceně.

Podpořme povolání v misiích

Svatý otec František vyhlásil Rok zasvěceného života, který zasahuje i do letošní postní doby. Kromě toho i prostřednictvím Papežského misijního díla sv. Petra apoštola nás nástupce sv. Petra vybízí k co největší snaze o podporu povolání v misiích. Odpovězme na tyto výzvy a podpořme studium domorodých bohoslovců v misiích, aby evangelium mohlo být hlásáno po celém světě v jazyce, kterému rozumí i ti nejchudší.

Z České republiky máme přímé spojení s třemi semináři v Africe, kde naši zcela zásadní podporu velmi nutně potřebují. Vedení seminářů spolu s bohoslovci se snaží pokrýt alespoň část nákladů na chod semináře prací na zahradě, chovem domácích zvířat, ryb apod. Dar 40 Kč přispěje na 1 den studia bohoslovce, 1.250 Kč vystačí na měsíc studia, což ročně vyjde na 15.000 Kč. Vaše finanční dary budou použity pro několik set bohoslovců v Zambii, Ugandě a Keni. Naléhavost situace dokládá fakt, že kvůli nedostatku finančních prostředků si biskupové v misiích mohou dovolit přijmout třeba jen jednoho z deseti zájemců. Dary na tento účel označte var. symbolem 30. Specifický symbol je členské číslo dárce nebo přidělený kód z PMD farnostem. Chceme-li mít povolání u nás, podpořme je tam, kde je to právě teď aktuální. Bůh nezůstane dlužen! Více informací na letáku v příloze nebo zde.

Pomozte sirotkům na Srí Lance

Srí Lanka je známá rozsáhlými čajovými plantážemi, ale jsou zde i oblasti sužované suchem. Do roku 2009 na Srí Lance trvala téměř třicet let etnická válka, která z mnoha dětí udělala sirotky. V zemi stále roste nezaměstnanost, lidem chybí základní vzdělání. Z důvodu chudoby rodiče odchází za prací do ciziny a děti vyrůstají u příbuzných, kteří je často zanedbávají. Obyvatele trápí choroby spojené s nedostatkem pitné vody. Patří k nim bakteriální průjmy, hepatitidy A, horečka dengue a malárie.

Sirotků a velmi chudých dětí je na Srí Lance mnoho. Přispějte na jejich vzdělání, stravování, ubytování a zdravotní péči. Roční náklady na jedno dítě činí přibližně 2 000 . Pomoc zajišťují Papežská misijní díla, Špindlerův Mlýn 33, 543 51, zc.oi1548107037ssim@1548107037dmp1548107037, tel.: 499 433 058, 604 838 882, www.missio.cz, číslo účtu: 72540444/2700, variabilní symbol: 440. Specifický symbol je členské číslo dárce nebo přidělený kód z PMD farnostem. Do zprávy pro příjemce uveďte: Srí Lanka. Ti, kdo věnují finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“. Zájemci mohou obdržet potvrzení pro daňové účely. Film s bonusy a informacemi naleznete zde. Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme! Více informací na letáku v příloze.

Připravte velikonoční Pohled pro misie®

Dospělí spolu s dětmi mohou malovat hezké originální velikonoční obrázky na předtištěné pohlednice, které si lze objednat v kanceláři PMD. Obrázek se kreslí jen na přední stranu pohlednice, zadní strana zůstane čistá. Nakreslené pohlednice sami nabízejte ve Vašem okolí a poproste o dobrovolný dar na účel pomoci chudým dětem v misiích. Finance z výstavky a nabídky pohlednic posílejte do kanceláře PMD nebo na číslo účtu PMD 72540444/2700, variabilní symbol 140. Specifický symbol je jako vždy členské číslo dárce nebo přidělený kód z PMD farnostem. Další informace jsou k dispozici zde

A proč si vlastně lidé posílají pohlednice? Stejně jako se Bůh dívá na každého z nás, můžeme i my „pohlédnout“ do tváře mnoha lidí, kterým pohlednice udělá radost. Nejmladší spolupracovníci PMDD mohou pohledem potěšit i ty, kteří pro misie pracují již dlouho i v naší republice. Velikonočním přáním vyjadříme též společnou víru, vděčnost za Kristovu oběť a vítězství nad zlem a smrtí. Za více než 130.000 Kč – výtěžek této tradiční akce PMD z roku 2014 – velmi děkujeme a spoléháme i na štědrou letošní pomoc pro chudé děti v misiích.

Nezapomeňte na Misijní koláč® pro děti v misiích

Této zábavné formy pomoci misiím se mohou pečením koláčů a jiných dobrot účastnit nejlépe celá společenství, farnosti, třídy, Misijní klubka a kluby. Získané finanční dary na misie z aukce těchto dobrot podpoří projekty PMD pro chudé. Pro tuto aktivitu je vhodná 4. neděle postní „LAETARE“ – neděle radosti. Misijní koláč® již řadu let právě tuto radost šíří a posílá od nás do misijních zemí. Nemusí se péci pouze koláče a podle potřeby lze případně zvolit i jiný termín akce. Vybrané peníze za tuto akci posílejte na číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 840. Více informací naleznete zde.

Půst tedy nespočívá jen v tom, že si odříkáme něco, co máme rádi, ale například i v tom, že vynaložíme námahu, abychom nabídli něco „dobrého“ druhým a oni zase svým příspěvkem v rámci Misijního koláče® umožnili chudým zlepšit jejich životní podmínky, udělat jim radost. V roce 2014 Misijní koláč® vynesl přes 1 milion Kč. Upřímné díky všem, kdo jakkoliv pomohli!

24 hodin pro Pána – výzva papeže Františka na 13. a 14. března 2015

Sv. otec František vybízí v poselství k letošní postní době: „Každé křesťanské společenství je povoláno k tomu, aby překračovalo práh vztahů směrem k okolní společnosti, k chudým a vzdáleným. Církev je svou povahou misijní, není zahleděná do sebe, ale je posílána ke všem lidem. Postní doba je vhodná pro to, abychom prokázali zájem o druhého, třebas i jen malým, ale konkrétním výrazem spoluúčasti na našem společném lidství. Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí! Iniciativa 24 hodin pro Pána, k jejímuž slavení ve dnech 13. a 14. 3. vyzývám celou církev i na úrovni diecézí, se chce stát výrazem této potřeby modlit se.“ PMD nabízí celou řadu možností (kromě výše uvedeného také Misijní jarmark®, Misijní růže či Adorace pro misie), jak 24 hodin pro Pána prožít. Můžeme na pomoc misiím věnovat třeba i výdělek v hodnotě hodiny či jednoho dne. Kdo spojíte tuto iniciativu s papežskými misiemi, napište nám, jak konkrétně. Děkujeme. Celé poselství papeže Františka k postní době 2015 je k dispozici v příloze.

Uvítáme, pokud nám o pořádání Misijního koláče®, velikonočního Pohledu pro misie® a jiných aktivit v rámci papežských misií u Vás ve farnosti či společenství dáte vědět. Více zde. Podrobnosti o metodice práce s dětmi nejen na téma Misijního koláče® najdete zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio