FB twitter YouTube

Připravte Misijní koláč® pro chudé děti v misiích

Zapojte se do zábavné a atraktivní formy pomoci chudým skrze Papežská misijní díla. Pomůžete tak odpovědět na výzvu papeže Františka, který často mluví o pomoci chudým lidem.

Aktivita Misijní koláč® spočívá v pečení koláčů či jiných dobrot a mohou se jí účastnit nejlépe celá společenství, farnosti, třídy, Misijní kluby a klubka. Koláče se pak nabízejí např. ve farnostech, účastníkům bohoslužeb, ve školách či společenstvích  s prosbou o dobrovolný finanční dar. Získané finanční dary na misie z aukce těchto domácích cukrářských výrobků podpoří potřebné projekty pro chudé.

V postní době by neměla chybět radost, kterou i Misijní koláč® již řadu let přináší nejen do našich společenství, ale též do misijních zemí. Význam aktivity proto netkví jen v získání finančního příspěvku, ale také v obohacení pojetí postní doby. Pro tuto aktivitu je proto vhodná 4. neděle postní „LAETARE“ – neděle radosti. Nemusí se péci pouze koláče a podle potřeby lze případně zvolit i jiný termín akce. Vybrané peníze za tuto akci posílejte na číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 840.

Půst nespočívá jen v tom, že si odříkáme něco, co máme rádi, ale například i v tom, že vynaložíme námahu, abychom nabídli něco „dobrého“ druhým a oni zase svým příspěvkem v rámci Misijního koláče® umožnili chudým zlepšit jejich životní podmínky, udělat jim byť malou radost. Těší nás proto, že v roce 2013 lidé prostřednictvím Misijního koláče® přispěli na pomoc dětem v misiích částkou 809 340 Kč.

Papežské misijní dílo dětí z České republiky v loňském roce podporovalo 65 projektů v osmi zemích (Keňa, Uganda, Zambie, Guyana, Surinam, Bangladéš, Srí Lanka a Papua Nová Guinea). Pomoc se týkala 67 519 chudých dětí. Díky štědrosti českých dárců tak bylo možné mimo jiné zakoupit vybavení do škol, obstarat základní potraviny, oblečení a obuv a podílet se na chodu 5 sirotčinců, 17 dětských domovů, domů a internátů a dalších zařízení pro osiřelé, chudé nebo nemocné děti.

Uvítáme, pokud nám o pořádání Misijního koláče u vás ve farnosti dáte vědět. Více zde: http://www.missio.cz/akce/oznamit-konani-akce/

Podrobnosti o metodice práce s dětmi nejen na téma Misijního koláče najdete pod tímto odkazem: http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/most-mvd/most-i-2/

DSCN6127

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio