FB twitter YouTube

Postní misijní kalendář pro děti 2016

Pro letošní dobu postní, kterou prožíváme ve Svatém roce milosrdenství, jsme pro Vás připravili Misijní postní kalendář.
Motto Svatého roku je inspirováno větou z Lukášova evangelia: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36) a papež František nás vybízí, abychom více uskutečňovali skutky milosrdenství, šířili kolem sebe dobro, abychom si více všímali druhých a abychom objevovali krásu Božího milosrdenství.
S Misijním postním kalendářem mohou pracovat děti za pomoci svých rodičů, prarodičů, katechetů, učitelů a vedoucích Misijních klubek. Doplnit jednotlivé úkoly je možné o texty nedělních evangelií liturgického cyklu C, vysvětlení skutků duchovního a tělesného milosrdenství a jejich uvádění do života, protože „víra bez skutků je mrtvá“ (Jak 2,26b).
K práci z kalendářem můžete využít i misijní filmy a fotografie, které najdete na našem webu a v misijním kinu.
Ať se Vám s kalendářem hezky pracuje!
Postní misijní kalendář 2016
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio