FB twitter YouTube

Pohled pro misie®, Jeden dárek navíc®

Pojďte s námi prožít poslední měsíce roku, dobu adventní a vánoční sdílením s druhými, kteří naši pomoc velmi potřebují. Zapojte se do projektu Papežských misijních děl a připravte Jeden dárek navíc® pro děti v Africe, tentokrát v Keni.

Další aktivitou, ke které Vás zveme, je Pohled pro misie®. Udělá radost Vašim blízkým a ještě podpoří nejchudší děti v misiích.
Za Vaší ochotu pomáhat druhým upřímně děkujeme!

Pohled pro misie®

Přípravu na Vánoce můžete spojit s pomocí nejchudším dětem. Jednou z takových aktivit PMD na podporu dětí, které nemají prostředky k důstojnému životu, je  Pohled pro misie® – VS 140. V kanceláři PMD lze objednat předtištěné pohlednice, na které pak děti i dospělí namalují hezké vánoční motivy. Můžete uspořádat výstavku těchto pohlednic, spojit např. s promítáním misijních filmů či hudebním vystoupením dětí. Takto získané finanční dary budou využity na podporu chudých dětí, např. na Filipínách.

Jeden dárek navíc® pro děti v Africe 

Nezapomeňte o letošních Vánocích na děti, které strádají a připravte jim Jeden dárek navíc®. Přispějte na jídlo, zdravotní péči a vzdělání sirotků v Keni. Podpořte farmu a výstavbu rybích sádek při zdravotním centru v diecézi Eldoret v Kaptagatu, aby toto centrum mohlo být nezávislé na cizí pomoci. Náklady na stavbu, materiál a práci činí přibližně 650 Kč na jedno dítě, kterému bude z těchto prostředků zajištěna obživa, základní potřeby, zdravotní péče a vzdělání. Vaše vánoční dárky, prosím, pošlete nejpozději do 31. 12. 2015.  V Keni, kde na 10 000 obyvatel připadá jeden lékař, jsou velmi zapotřebí zdravotní centra, která umožní dobrou péči a kvalitní vzdělání. Ve zdravotním centru Kaptagatu jsou opuštěné děti a mnohé z nich jsou postiženy virem HIV/AIDS. Z farmy děti dostávají maso a zeleninu a prodejem ryb se hradí všechny jejich potřeby.

Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel. 604 838 882, zc.oi1545130636ssim@1545130636dmp1545130636, www.missio.cz, číslo účtu: 72540444/2700, VS: 240. Do zprávy pro příjemce uveďte: Keňa. Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio