FB twitter YouTube

Podpořme šíření víry v misiích

Papežská misijní díla v České republice prosí věřící, aby během Roku víry umožnili šíření víry v misiích podporou bohoslovců především v Zambii a Ugandě. Darem 40 Kč podpoříme studium jednoho bohoslovce na jeden den a dar 1250 Kč vystačí na měsíc studia. Na tento účel můžeme případně věnovat to, co našetříme během postní doby. Ti, kdo věnují finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“. Zájemci mohou obdržet potvrzení pro odpočet z daní. Podrobnosti na toto téma naleznete také v Misijním kalendáři 2013 Zambijský bambo a na stejnojmenném DVD.

 

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio