FB twitter YouTube

Podpořme povolání v misiích

Uganda2013_IMG_3935_nahledVyslyšme výzvu Sv. otce a podpořme studium domorodých bohoslovců v misiích, aby evangelium mohlo být hlásáno po celém světě v jazyce, kterému rozumí i ti nejchudší. Bohoslovci sami se snaží pokrýt alespoň část nákladů na chod semináře prací na zahradě, chovem domácích zvířat apod. Dar 40 Kč přispěje na 1 den studia bohoslovce, 1.250 Kč vystačí na měsíc studia, což ročně vyjde na 15.000 Kč. Na tento účel můžeme kromě modlitby případně věnovat to, co našetříme během postní doby.

Finanční dary budou použity pro několik set bohoslovců v Zambii, Ugandě a Keni. Tato pomoc je opravdu velmi potřebná, protože kvůli nedostatku finančních prostředků si biskupové v misiích mohou dovolit přijmout třeba jen jednoho z deseti zájemců. Dary na tento účel označte var. symbolem 30.

Více informací na letáku v příloze nebo zde.

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio