FB twitter YouTube

Misijní unie dává život všem ostatním Dílům

28. října 1956 – Misijní unie dostala oficiální papežský status.

Zakladatelem PMU je bl. P. Paolo Manna.
„PMU dává život všem ostatním Dílům.“ (sv. Jan XXIII.)

Úkolem PAPEŽSKÉ MISIJNÍ UNIE je informovat a misijně formovat kněze, členy zasvěceného života a sekulárních institutů, kandidáty na kněžství a k zasvěcenému životu, stejně jako i laiky, kterým byla svěřena biskupem kanonická mise a podílejí se na pastorační službě v církvi.
Proto členové PMU – bez ohledu na jejich místo v životě církve – mají s ohledem na cíl, který je jim stanoven, probouzet u pokřtěných lidí zodpovědnost za misijní poslání církve. Proto se zavazují:

  • obětovat své modlitby, utrpení a odříkání na misijní úmysly
  • prohlubovat svou misijní formaci
  • propagovat Papežská misijní díla a misijní materiály
  • podílet se na modlitebních setkáních a formaci

Diecézní a řeholní kněží by měli při hlásání, návštěvě nemocných, ve zpovědnici a při mnoha jiných pastoračních příležitostech připomínat věřícím jejich čest a povinnost podílet se na misijní spolupráci. Protože skrze svou pastorační funkci plní úlohu promotorů třech dalších Papežských misijních děl ve farnostech.

Členy PMU mohou být také laici zapojení do pastorace. Jedná se především o katechety, pastorační asistenty, zástupce katolických spolků a hnutí, členy pastoračních a ekonomických rad farností.

Podrobné informace o PMU najdete zde: http://www.missio.cz/clenstvi/misijni-unie/
http://www.missio.cz/pmd/historie/papezska-misijni-unie-pmu/

Chcete se stát členy Misijní unie? Přihlaste se zde: http://www.missio.cz/prihlaska-clena/

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio