FB twitter YouTube

Misijní neděle 18. října 2015

Před plakat_mis.nedele_201589 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě připravuje ve spolupráci s farnostmi Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb za misie je spojen s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším. Všechny peníze, které PMD sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Spojme se i my s celým světem a podpořme Misijní neděli.

Jak se připravit na intenzivnější prožití Misijní neděle? V mnoha farnostech se již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, účastní se adorací za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají krásné misijní nástěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD: Misijní jarmarky®, Misijní koláče® a Misijní štrúdlování®. Ze zkušeností víme, že tyto aktivity přispívají k oživení života našich farností či společenství, ve kterých slavení Misijní neděle probíhá. Rádi vám poskytneme podrobnější informace a potřebné materiály.

I letos přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 17. října ve 21.00 hod. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele. Vy kdo pořádáte MMM, misijní besedy, výstavy, žehnání svící, misijní růženec, vystoupení hudebních skupin, adorace nebo Misijní jarmarky® napište nám, abychom mohly ukázat i ostatním vaše nápady.

MISIJNÍ NEDĚLE VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH

V neděli 18. října 2015 v 10.00 hod bude TV Noe vysílat přímý přenos mše svaté Misijní neděle z baziliky minor Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Na programu radia Proglas bude v sobotním růženci od 20.30 hod. pamatováno na misie, každý desátek tohoto růžence obětujeme za jeden kontinent a ve 21.00 hod. se moderátor pomodlí modlitbu za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní ve Večerních chválách v sobotu 17. 10. ve 21.05 hod. a také v neděli 18. 10. v polední modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě rodin v 18.00 hod. Myšlenku na den od národního ředitele PMD, si můžete poslechnout v neděli 18. 10. v časech 5.27, 11.57 a 17.55 hod. V neděli 18. 10. bude v 9.00 hod. přímý přenos slavnostní mše svaté, po které zazní Poselství papeže Františka k Misijní neděli. A ČR 2 – Vltava bude v neděli 18. 10. v 9.00 hod. vysílat přímý přenos mše svaté z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích. Hlavním celebrantem bude P. Antonín Forbelský. Všichni jste na uvedené pořady srdečně zváni.

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE K MISIJNÍ NEDĚLI – Každoročně je připraveno Poselství Svatého otce k Misijní neděli. V našem archivu si kromě letošního můžete prohlédnout také celou řadu starších papežových poselství.

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PMD K MISIJNÍ NEDĚLI – Ve všech našich farnostech by se měl týden před Misijní nedělí číst také dopis národního ředitele Papežských misijní děl v ČR. Text aktuálního dopisu i archiv z minulých let naleznete zde.

PLAKÁT MISIJNÍ NEDĚLE 18. 10. 2015 – V každé farnosti by měl viset plakát k Misijní neděli, který připomíná důležitost tohoto dne a výzvu k štědrosti papeže Františka. Pokud ještě plakát nemáte, a chcete ho vystavit u vás, dejte nám vědět, rádi vám ho zašleme. Galerie dosud vydaných plakátů k Misijní neděli je k dispozici zde.

K této příležitosti jsme pro vás v minulém roce připravili videoklip, jehož záběry nás zavedou do africké Keni, kam tým PMD z naší vlasti zavítal během misijní cesty.

FINANCE

Pro zájemce jsme připravili důležité přehledy:

Kde peníze z Misijní neděle pomáhají

Přehled sbírek z Misijní neděle

Pro zajímavost, inspiraci nebo pozvánku si můžete prohlédnout nabídku aktuálních misijních akcí.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio