FB twitter YouTube

Misijní kino představuje nový film Lily

Do misijního kina, které před nedávnem otevřela pro zájemce Papežská misijní díla, přibyl další nový film Lily. Jedná se o portrét keňské katechumenky, jejíž křest zdokumentovala výprava organizovaná Národní kanceláří PMD v České republice. Jméno ‚Lily‘ (tj. Lilie) si 39letá bankovní úřednice Lilian z Nairobi zvolila jako své křestní jméno. Kromě zmiňovaného filmu čeká jako vždy na diváky misijního kina také řada tematicky zaměřených video bonusů a dalších zajímavých doprovodných příloh. Filmový příběh Lily i se všemi bonusy je pro Vás připraven v Kině Missio.

LILY – filmové svědectví keňské katechumenky

LILY – filmové svědectví keňské katechumenky

 

MISIJNÍ NEDĚLE A KEŇSKÁ LILY

V různých koutech světa si prostřednictvím misijní činnosti Pán volá k sobě lidi, aby se vydávali na cestu za Ním a mnohdy kvůli Němu od základů měnili své životy. Prostřednictvím tohoto videa Vám nabízíme setkání s paní jménem Lily, která byla letos pokřtěná v zemi, kam také z České republiky Papežská misijní díla systematicky pomáhají. I zde se – tak jako jinde ve světě – slaví Misijní neděle. Letos poprvé se však i paní Lily Misijní neděle účastní jako nově pokřtěný křesťan a slaví ji spolu s celou církví. Z unikátního svědectví, které se podařilo týmu PMD z České republiky zachytit, víme, jak upřímně právě sama Lily vděčí za mnohé právě misionářům, kteří ji víru v Boha přiblížili a zprostředkovali. Na okamžik křtu se dlouho připravovala a chce se o dar víry dělit s ostatními. I ona nás může inspirovat, abychom Misijní neděli uchopili jako příležitost podpořit tolik potřebné projekty, jež se věnují šíření a praktikování křesťanské víry, nabízí nutné finanční prostředky pro práci biskupů, misionářů, řeholníků a řeholnic v misiích. Každý dar a zvláště dar víry je od Boha. Děkujme Bohu za to, že Lily i všichni ostatní, kdo přijali křest, jsou vzácnými Božími dětmi.

Je úžasné potkat lidi, kterým víra v Boha změnila a zkrásněla život. Je povzbudivé setkat se s člověkem, který se rád a dobře modlí. Je pěkné znát někoho, kdo bere Boha vážně a radost z víry rozdává všude kolem sebe. Mezi takové lidi patří jistě také paní Lily z Keni. Je důležité podporovat to, aby takových lidí bylo stále více. I k tomu slouží Misijní neděle vyhlášená papežem Františkem. I tato Misijní neděle může přispět k tomu, aby se křesťanská víra šířila po všech kontinentech. Za jakoukoliv podporu nejen Misijní neděle Vám srdečně děkujeme!

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio