FB twitter YouTube

Kristus vstal z mrtvých, aleluja!

„Rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých“ (Mt 28,7).

Slyšme tuto výzvu jako by byla adresovaná také nám a „rychle jděme“ oznámit mužům a ženám své doby toto poselství radosti a naděje.

Panna Maria, mlčenlivá svědkyně smrti a vzkříšení svého syna Ježíše, ať nám pomáhá být průzračným znamením vzkříšeného Krista uprostřed událostí tohoto světa, aby se ti, kdo se ocitli v souženích a těžkostech, nestali obětí pesimismu, poraženectví a malomyslnosti, ale nalezli v nás bratry a sestry, kteří jim nabídnou oporu a útěchu. Kéž nám naše Matka pomáhá mocně věřit v Ježíšovo vzkříšení: Ježíš vstal z mrtvých, žije tady mezi námi, a toto je podivuhodné tajemství spásy schopné proměňovat srdce a život. Ať se přimlouvá zejména za pronásledované a utiskované křesťanské komunity, které jsou dnes v mnoha částech světa povolány k nejobtížnějšímu a odvážnému svědectví.

(papež František před modlitbou Regina Caeli na Velikonoční pondělí, 17. 4. 2017)

 

Přejeme Vám radostný velikonoční čas a k Vašemu misijnímu poslání vyprošujeme odvahu a požehnání!

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio