FB twitter YouTube

Jeden dárek navíc® pro děti v Africe

Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím.“  (L. N. Tolstoj)

Také o letošních Vánocích vzpomeňme na děti, které strádají, a připravme jim Jeden dárek navíc®.

Podpořte společně s námi snahu rehabilitačního centra v Keni rozjet soběstačný výživový projekt. Program Skleník na pěstování zeleniny si klade za cíl snížit náklady na jídlo pro děti, které se zde zotavují nebo rehabilitují po úrazech nebo nemocech pohybového aparátu. Z příspěvku si bude centrum hradit založení skleníku, pořízení sazenic, údržbu vrtů na pitnou vodu a další výdaje, které se pojí se zahájením a udržením tohoto projektu.

Prvotní náklady na rozběhnutí Skleníku na pěstování zeleniny činí přibližně 650 Kč na jedno dítě. Přispět však můžete libovolnou částkou.

Své vánoční dárky pošlete, prosím, nejpozději do 31. 12. 2017.

Keňa je jedním z chudých afrických států, který se sice může pyšnit okouzlující přírodou, ale jinak se země potýká s vysokým výskytem kriminality, nefungující infrastrukturou a nestabilní politickou situací spojenou s pouličními násilnostmi.   

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové, tel.  604  838  882,  zc.oi1547946944ssim@1547946944dmp1547946944, www.missio.cz

Číslo účtu: 72540444/2700, VS 240, do zprávy pro příjemce uveďte: Keňa. Zájemcům vystavíme Potvrzení o přijatém daru.

Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme!

03_Jeden-darek-navic_2017b

 

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio