FB twitter YouTube

Jeden dárek navíc® pro děti v Africe a Pohled pro misie®

Jeden dárek navíc® pro děti v Africe

Nezapomeňme ani o letošních Vánocích na děti, které strádají, a připravme jim Jeden dárek navíc®. Podpořte společně s námi snahu ugandské misijní stanice vytvořit si soběstačný výživový projekt. Přispějme jim na výstavbu drůbežárny, zakoupení nosnic, brojlerů a krmiva, který misijní stanici umožní vybudovat vlastní zdroj potravy pro opuštěné děti. Z peněz utržených za prodej drůbeže a vajec se budou financovat rovněž animační dětské programy. V případě úspěšného provozování bude tento nápad rozšířen i do místních farností v diecézi Fort Portal. Náklady na stavbu, materiál a práci činí přibližně 950 Kč na jedno dítě, kterému bude z těchto prostředků zajištěna nutričně bohatá výživa a křesťanská formace. Své vánoční dárky pošlete, prosím, nejpozději do 31. 12. 2016. Uganda je chudý africký stát, kde si většina lidí musí vystačit s méně než jedním dolarem na den. Velkým problémem je virus HIV, kvůli němuž každým rokem osiří více než 1,1 milionu dětí. Země se potýká také s vysokou úmrtností dětí na podvýživu.

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové, tel. 604 838 882, zc.oi1544655967ssim@1544655967dmp1544655967, www.missio.cz; číslo účtu: 72540444/2700, VS: 240, do zprávy pro příjemce uveďte: Uganda. Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Pohled pro misie®

Přípravu na Vánoce můžete spojit s pomocí nejchudším dětem. Jednou z takových aktivit PMD je Pohled pro misie ® – VS 140. Předtisky, na které lze malovat, jsou k dispozici v kanceláři PMD nebo u diecézních ředitelů. Finanční dary získané jejich prostřednictvím budou využity na podporu chudých dětí, např. v Bangladéši.

04_jeden-darek-navic_2016_final

jeden-darek-navic_2016 p1-dd-4 p2 p3 p4

 

 

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio