FB twitter YouTube

Aktuální modlitební úmysly papeže

Papežská misijní díla představují na webových stránkách www.missio.cz novou rubriku pod názvem Aktuální modlitební úmysly papeže. Tato rubrika má za úkol seznámit čtenáře s modlitebními úmysly, za které se modlí a které zmiňuje Svatý otec František ve svých promluvách, audiencích, kázáních apod. Čtenáři se takto snadněji mohou připojit k modlitbě papeže, spolu s ním vytvářet modlitební společenství a napomáhat k řešení problémů dnešního světa. Rubrika bude postupně doplňovaná a může posloužit jako inspirace nejen pro členy Papežských misijních děl, ale též pro vytváření přímluv během bohoslužeb, pro modlitbu růžence či adoraci. Více informací a konkrétní úmysly najdete zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio