FB twitter YouTube

20 let od znovuobnovení PMD v ČR

logo PMDV letošním roce si připomínáme dvacet let od obnovení činnosti Papežských misijních děl v České republice. Díky úsilí národních a diecézních ředitelů a pomoci tisíců dobrovolníků z řad laiků, kněží a řeholníků se za tuto dobu stala Papežská misijní díla respektovanou církevní organizací pomáhající v zemích třetího světa. Aktivita lidí zapojených do podpory misií a jejich osobní příklad a finanční podpora dnes u nás pozitivně svědčí o církvi, která dokáže nejen přijímat, ale i štědře rozdávat.

Po Sametové revoluci bylo jedním z požadavků Vatikánu při rekonstrukci života církve navázat na misijní činnost. Prvním ředitelem Misijních děl se v roce 1993 stal P. Zdeněk Čížkovský, OMI, který předtím takřka čtyři desítky let působil na misiích v Africe. Skromné začátky činnosti se zaměřovaly především na popularizaci Misijní neděle a sbírky na misie v tento den. V roce 1998 byl vybrán národním ředitelem P. Jiří Šlégr. S týmem spolupracovníků se mu postupně podařilo rozšířit činnost PMD na všechny čtyři díla, vybudovat zázemí Národní kanceláře, vydat řadu misijních materiálů a především aktivně zapojit do pomoci misiím mnoho lidí po celé republice.

Za léta působení připravila celá řada dobrovolníků okolo dvaceti celostátních akcí (poutě, kongresy, symposia, dny dětí apod.). Přibývá členů v šesti členských aktivitách PMD (Misijní klub, Dárcovství, Adorace pro misie, Misijní unie, Misijní růže a Misijní klubko). Tak například skupinek Misijního klubka pro děti vzniklo již 205. Světlo světa spatřila celá řada misijních materiálů, mezi které patří již 15 Misijních kalendářů, 14 Misijních zpravodajů, 12 Misijních výstav, 35 Misijních magazínů v TV Noe a 22 dokumentárních filmů. Zvláště o naše filmy je velký zájem i v zahraničí.

Zabydlely se tu tradiční akce PMD (Pohled pro misie, Misijní štrúdlování, Jeden dárek navíc, Misijní jarmark a Misijní koláč), díky kterým se u nás šíří misijní povědomí a do misií posílá nemalá finanční pomoc. PMD oslovují i mladou generaci na webu, Twitteru nebo Facebooku. Výše finančních darů z ČR pro papežské misie nás řadí přibližně na 10. místo v Evropě. Za 20 let lidé věnovali misiím 350,4 milionů Kč.

Děkujeme všem, kdo odpovídají na výzvu Svatého otce a dělí se s chudými o svůj chléb a svou víru. Na každém z nás záleží a žádný dar není v Božích rukách malý. Radost, kterou zažívá obdarovaný ale i dárce stojí za to!

Odkazy:

Přehled sbírek z Misijní neděle
Dopisy k misijní neděli, Plakáty k Misijní neděli
Celostátní a velké regionální akce
Členské aktivity
Pravidelně vydávané materiály: Misijní zpravodaj, Misijní kalendář, Výroční zpráva
Misijní putovní výstavy
Videogalerie
Tvořivé aktivity

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio