FB twitter YouTube

Články v rubrice Headline

Kategorie s příspěvky zvýrazněnými na hlavní stránce.

Kalendář pro děti Misijní říjen 2017

Během měsíce října se intenzivněji modlíme za lidi v misiích, za misionáře a za všechny, kteří v jakýchkoli podmínkách šíří Kristovu lásku svým životem a pomocí druhým lidem v nouzi. 
Velkým dnem tohoto měsíce je Světový …

Štítky: ,

Světový den misií – Misijní neděle 2017

Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle, oslavíme 22. října.  V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a letos je to tedy již 91 let, co se věřící ve všech katolických …

Štítky:

Výroční zpráva za rok 2016

Papežská misijní díla (PMD) v České republice vydávají každoročně Výroční zprávu v českém i anglickém jazyce – kompletní přehled činnosti a hospodaření za loňský rok si můžete prohlédnout i stáhnout na konci článku.
Dárci v roce 2016 věnovali na …

Štítky:

Missio magazín – květen 2017

Hostem Missio interview bude P. Leoš Ryška, který s kamerou navštívil řadu misijních zemí. Povídat si budeme především o misiích v Paraguay.
Přinášíme televizní premiéru nového dokumentárního filmu z misijní dokumentační výpravy v roce 2016. Nenechte …

Štítky: ,

Kristus vstal z mrtvých, aleluja!

„Rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých“ (Mt 28,7).
Slyšme tuto výzvu jako by byla adresovaná také nám a „rychle jděme“ oznámit mužům a ženám své doby toto poselství radosti a naděje.
„Panna …

Pomozme postavit kaple v Bangladéši

„Jestliže chcete opravdu pomoci lidem, povězte jim o Boží lásce.“  
(Pauline Jarricot zakladatelka Díla šíření víry) 

Vzpomeňme během Velikonoc na křesťany v Bangladéši a pomozme jim vybudovat kaple, které pro ně představují zásadní místo jejich života. …

Štítky:
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio