FB twitter YouTube

Misijní cesta do Ugandy 2013 (2. díl)

Květná neděle 24. 3. 2013

Úžasným zážitkem je prožít Květnou neděli v Ugandě, zvláště na místě, kam každého 3. června přichází někdy až tři miliony poutníků z celého světa. Je to Namugongo, jenž je spojené s ugandskými prvomučedníky. Lidé si během Květné neděle berou opravdové palmové ratolesti a s radostí přijímají žehnání. Samozřejmostí je všudypřítomná radost, mávání palmovými větvičkami, africké výskání i soustředěná modlitba. Lidé při bohoslužbě s oblibou palmové lístky „proměňují“ nejrůznějším splétáním v různé ornamenty nebo je zdobí barevnými květy.

Toto jsme viděli na jedné ze čtyř mší svatých, které se konají v bazilice Namugonga. Sami jsme přispěli k tomu, že se zde na liturgii spolu s námi účastnilo asi 2000 věřících. Aby se však zvláště na svátek ugandských mučedníků kolem oltáře vešly již zmíněné milionové zástupy, celé poutní místo tvoří areál podobný přírodnímu anfiteátru. Prostory pro bohoslužby jsou vytvořeny tak důmyslně, že i při setkání těchto nesčetných zástupů je možnost využít tolik potřebného stínu pod vysázenými stromy na přilehlých stráních otevřeného prostoru. Jeho středem je jezírko s jakýmsi molem, po kterém se jde nad jezerem k oltáři. Voda zároveň napomáhá reproduktorům, aby bylo na okolních stráních dobře slyšet, co se u oltáře děje. Průvodce nám vysvětloval, že jsou na strání velká plátna a na stromech zavěšeno ozvučení, aby všichni dobře viděli a slyšeli. V blízkosti tohoto místa je pro historii misií velmi důležitá katedrála Rubaga ve farnosti Nabulagala. Právě na tomto místě totiž sloužili Missionaries of Africa první mši svatou v červnu 1879. My jsme tedy do Ugandy přijeli 134 let po nich (jak vypočítal kameraman Honza).

Když Pán dá, pokusíme se do ČR „živě“ ozvat prostřednictví Radia Proglas v úterý 26.3. kolem  15.30 a v pondělí 1.4. přibližně v 7.00.

Přejeme všem požehnaný Svatý týden!+!

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio