FB twitter YouTube

Misijní cesta do Ugandy 2013 (4. díl)

Úterý Svatého týdne 25. 3. 2013

Modlitbou ranních chval začalo úterní ráno. Kromě hudby od bohoslovců bylo těsně vedle kaple slyšet klepání lopat, motyk a dalších nástrojů, které místní dělníci používali k vyklízení sutin zchátralé budovy, na jejímž místě má vyrůst knihovna pro bohoslovce. Spolu s bohoslovci jsme se vydali do 3 km vzdálené katedrály „Our Lady of Snows“ ve městě Virika, abychom se účastnili mše svaté spojené se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů. U nás bývá tato slavnostní bohoslužba v každé katedrále na Zelený čtvrtek. Protože by však kněží nestihli dojet do svých farností, schází se zde všichni s biskupem již v úterý. V katedrále nás bylo téměř tisíc lidí, z toho diecézních kněží asi 100, také 100 až 150 řeholních sester, 17členný sbor sv. Cecílie a zbytek volných míst zaplnili další věřící.

Mše svatá trvala asi 3 hodiny, ale nikdo nikam nespěchal. Hned po mši svaté mi pan biskup řekl, že se nemůže dostat do sousední budovy, protože ho lidé na každém kroku zastavují, a chtějí požehnání. Mohu potvrdit, že měl pravdu. Lidé drželi v ruce růžence a skláněli se před „mocí“ přicházející z nebe. Vedle katedrály jsme potkali bratra Roberta, diecézního ředitele pro Papežské misijní dílo dětí, který opravdu velmi živě a systematicky pracuje s dětmi, kterých je ve farnostech zapojeno do misijní práce nespočetné množství. Ugandská štědrost se projevila opět dalším chutným obědem, na kterém jsme si v blízkosti katedrály ve společnosti s kněžími a biskupem pochutnali. Po návratu do semináře se podařil živý vstup do Proglasu, který však byl oproti původnímu plánu o 2 hodiny dříve, tedy ve 13:30 českého času. Odpoledne nám prozradilo, co vše seminaristé pro podporu semináře dělají. Viděli jsme a dokumentovali, jak pracují na zahradě, plejí a okopávají záhony, sklízí zeleninu pro kuchyň, obstarávají krávy a prasata, zametají a kosí trávu atd. Dostal jsem ochutnat i slaďoučkou cukrovou třtinu, kterou mi mačetou usekli a během minuty připravili. Na závěr nesmím zapomenout na vzácné chvíle prožité s bohoslovci během jejich večerní modlitby. Když Bůh dá, chtěli bychom být s Vámi ve spojení prostřednictvím modlitby Anděl Páně v Radiu Proglas – zítra (ve středu 27.3.) v poledne českého času.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio