FB twitter YouTube

Zambijský bambo (ochutnávka)

Papežská misijní díla připravují nový film o kvetoucím povolání k zasvěcenému životu v Zambii. „Zambijský bambo“ je dokument o bohoslovcích, pojednává o prostředí ze kterého mladí muži přicházejí do semináře, o radostech i úskalích, která život (budoucích) kněží a misionářů v této africké zemi provází.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio