FB twitter YouTube

Ze života Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí a vyrábění panenek z makovic

Děti z Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí se za podpory svých maminek sešly v úterý 2. října 2018 na faře nejen k misijnímu tvoření. Než začaly vyrábět panenky z makovic na Misijní jarmark, vyprávěly si o životě dětí v Tanzanii a k tomu jim velmi hezky posloužilo nové misijní číslo Duhy „Tak žije Tanzanie.  Děti se dozvěděly, jak se liší africké děti od evropských, co všechno v Tanzanii dělají misionáři nebo jak si vyrobit zvířecí masky.  Na setkání nechyběla společná modlitba za misie a malí misionáři přinesli i svůj nastřádaný Misijní bonbónek, který společně odešlou do Národní kanceláře Papežských misijních děl na podporu projektů papežských misií pro chudé děti v misiích. Po celý misijní měsíc říjen budou také plnit úkoly z kalendáře Misijní říjen, který jim pomůže co nejlepší přípravu na oslavu Světového dne misií.

Za Misijní klubko Bronislava Halbrštátová, diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio