FB twitter YouTube

Ukončení školního roku s Misijním klubkem v Letohradě

Ve středu 27. června 2018 jsme se sešli s Misijním klubkem ve skautské klubovně na Kunčicích k zakončení školního roku. Malí misionáři psali dopis Bohu, ve kterém děkovali za uplynulý rok, za všechno, co se jim povedlo a také za slunce, přírodu a za ty, které mají rádi: rodiče, sourozence, babičky, dědečky… Prosili o ochranu v nadcházejících prázdninách pro sebe navzájem  a své kamarády. Potom jsme si povídali o tom, jaký má být správný misionář a modlili jsme se za děti v misiích. Zahráli jsme si také hry, kterými se baví děti na Filipínách. 

Z klubovny jsme šli do kostela sv. Kateřiny na mši sv., při které děti nesly v obětním průvodu své dopisy. Závěr celého odpoledne patřil opékání buřtíků. 

Děkuji rodičům za podporu, dětem přeji krásné prázdniny a těším se na další společnou misijní práci.

Za Misijní klubko Monika Vychytilová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio