FB twitter YouTube

Slavnostní přijetí dětí do PMDD v Nymburce

Ve čtvrtek 7. června 2018 při mši sv. pro děti ve farním kostele sv. Jiljí v Nymburce proběhl slavnostní obřad přijímání nových členů do Papežského misijního díla dětí. Po homilii děti odpovídaly na otázky národního ředitele PMD v ČR jáhna Leoše Halbrštáta a společně pronesly misijní modlitbu: Pane Ježíši, slibujeme Ti, že Zdrávas Maria bude naše každodenní modlitba, že si každý týden něco dobrého odřekneme a ušetříme peníze pro chudé děti. Panno Maria, Královno misií, prosíme Tě za děti, které hladoví. Amen. Po ní dostaly požehnání pro svou práci v Misijním klubku a symboly Papežského misijního díla dětí, kterým byl misijní křížek a misijní šátek. Děti s vedoucím Misijního klubka Jiřím Podruhem předaly národnímu řediteli Misijní bonbónek na pomoc chudým dětem v misiích a po mši svaté se na farní zahradě malí i velcí misionáři pomodlili desátek misijního růžence. 

Přejeme všem hodně radosti z práce pro misie a vyprošujeme Boží požehnání a odvahu, aby je nadšení pro misijní poslání neopouštělo! 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio