FB twitter YouTube

Poutní mše sv. s Misijním jarmarkem v Českých Libchavách

Slavná poutní mši sv. proběhla 17. června v kostele sv. Víta v Českých Libchavách. O hudební doprovod se postarala skupina členek Papežských misijních děl a po mši sv. se uskutečnil Misijní jarmark na podporu projektů papežských misií pro chudé děti v misiích.

Diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová poděkovala farníkům za podporu projektů papežských misií a za modlitby, kterými provází naši činnost.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio