FB twitter YouTube

Pouť ve Vysokém Mýtě za účasti misionářů z PMD

V neděli 23. 5. 2016 na slavnost Nejsvětější Trojice jsme do naší farnosti pozvali národního ředitele PMD jáhna Leoše Halbrštáta a naši diecézní ředitelku PMD v královéhradecké diecézi Bronislavu Halbrštátovou, aby s námi prožili slavnou mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice ve Vysokém Mýtě. Tu sloužil náš duchovní správce P. Pavel Mistr a Leoš Halbrštát. S nadšením sobě vlastním nám po mši svaté vyprávěli o Papežských misijních dílech, o práci dětí pro Papežské misijní dílo dětí i o aktuálním dění v misiích doma i ve světě. S Misijním klubkem, které jsme slavnostně založili na Misijním dni 2015 v Chocni, jsme připravili Misijní jarmark®, který jejich přednášky nejen zpestřil, ale hlavně jsme chtěli naším tvořením při setkáních na Misijním klubku, nashromáždit co nejvíce darů pro chudé lidi v misiích. Podíleli jsme se na obětním průvodu při mši svaté a pro děti z farnosti jsme u kostela připravili několik her a soutěží. Jako odměnu si děti odnášely misijní pexesa, která přibližují život dětí např. v Zambii, Mexiku, Papui Nové Guiney a dalších zemích.

Děkujeme našim hostům misionářům, že mezi nás přijeli, určitě to nebude jejich návštěva poslední. Moc nás povzbudili do další práce pro misie, za což jsme vděčni a budeme ve svých modlitbách myslet na papežské misie a papeže Františka, jehož myšlenky nám také přiblížili. 🙂

Misijní klubko ve Vysokém Mýtě

_DSC0716 _DSC0720 _DSC0719 _DSC0736 _DSC0732 _DSC0738 _DSC0742 _DSC0743 _DSC0728 _DSC0746 _DSC0748 _DSC0752 _DSC0754 _DSC0756 _DSC0763 _DSC0725 _DSC0764 _DSC0769 _DSC0779 _DSC0780 _DSC0783 _DSC0787 _DSC0765 _DSC0792 _DSC0714

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio