FB twitter YouTube

PMD na Diecézním setkání katechetů v Hradci Králové

V Hradci Králové proběhlo 19. září 2015 Diecézní setkání katechetů, během kterého byla prezentována činnost Papežských misijních děl. Diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová byla katechetům k dispozici ke konzultacím, mluvilo se o misijní výchově dětí, o vedení dětí v Misijních klubkách i o přípravách na slavení Světového dne modliteb za misie. Katecheté se seznámili s nabídkou misijních materiálů k misijní výchově dětí a s novými materiály, které PMD právě vydala. Vyvrcholením setkání bylo společné slavení mše svaté v katedrále Sv. Ducha, kterému předsedal diecézní biskup Mons. Jan Vokál, přítomen byl i národní ředitel Papežských misijních děl.

DSCN8745 DSCN8757 DSCN8767 DSCN8769 DSCN8765 DSCN8787 HK 1 HK 3 HK 5 HK 4

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio