FB twitter YouTube

PMD na Diecézním setkání dětí v Hradci Králové

V sobotu 21. 5. 2016 se uskutečnilo v Hradci Králové Diecézní setkání dětí na téma „Cesta za pravým světlem“. Vrcholem setkání byl společný program v kostele a mše svatá s otcem biskupem Janem Vokálem.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie bylo pro děti připraveno jedno ze stanovišť s názvem SPRAVEDLNOST, kde na ně čekali průvodci manželé Petra a Šimon Kolčavovi a za Papežská misijní díla diecézní ředitelka v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová. Mottem tohoto stanoviště bylo: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ A co mohly děti na tomto stanovišti dělat, vyzkoušet či vyrobit?
* Zapojily se do tvorby společné mapy misií jezuitského řádu – otiskly stopu na jednu z misijních cest.
* S průvodcem z PMD si děti povídaly o tom, kdo je misionář a jaké má vlastnosti, jak se konají misie dnes, kde a jak pomáhají Papežská misijní díla a jak se do činnosti papežských misií mohou zapojit i ti nejmenší skrze Papežské misijní dílo dětí.
* Děti si mohly vybrat dárek od dětí z Misijních klubek, které tak pomáhají chudým dětem v misiích, a dospělí měli možnost velkého výběru misijních materiálů PMD.
* Děti si zazpívaly misijní písničku a stavěly MOST (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost), odhalovaly význam slova missio a jeho uvádění do praxe.
* Vyplňovaly křížovku, vyráběly model vitráže z kostela, spojovaly 7 skutků milosrdenství s jejich symboly, poslouchaly příběhy o spravedlnosti a zamýšlely se nad spravedlivým jednáním jednotlivých postav ap.
Slavením Eucharistie s otcem biskupem Janem Vokálem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové sobotní diecézní setkání dětí vyvrcholilo. Spolu s dalšími kněžími a jáhny diecéze sloužil bohoslužbu i náš národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát, o hudební doprovod se postarali členové Papežských misijních děl. Při mši svaté ve svém kázání otec biskup Jan připomněl, že malí křesťané mají být světlem světa a dodal: „Světlo, které ve vás svítí, zažehl při vašem křtu Ježíš Kristus. Ať vás naplňuje odvahou a je vaší posilou. Staňte se odrazem Kristova světla.“
HK2 HK1 HK3 HK 4 HK5 HK6 HK7 HK8 HK9 HK10 HK11 HK12 HK 13 HK15 HK16 HK17 HK18 HK19 HK20 HK21 HK22 HK23 HK24 HK25 _DSC0526

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio