FB twitter YouTube

Mše pro rodiny s dětmi s žehnáním školákům v Rychnově nad Kněžnou

2. září 2018 se v kostele sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou konala mše pro rodiny s dětmi s žehnáním školákům a studentům před zahájením nového školního roku. Přijely i děti z Misijních klubek z Letohradu a Slatiny nad Zdobnicí, aby společně prosily o požehnání a poděkovaly za prázdninový čas plný dobrodružství a krásně prožitých dní. Děti se aktivně zapojily do všech aktivit, které pro ně připravil místní duchovní správce otec Petr Stejskal, spolu s ním sloužil mši sv.  národní ředitel Papežských misijních děl jáhen Leoš Halbrštát, který dovezl nové stolní Misijní kalendáře na rok 2019 a pro děti misijní omalovánky Vymaluj si svět. Také poděkoval za dary, které mu zástupci s farnosti předali na podporu projektů papežských misií věnované na zlepšení situace chudých dětí v misijních oblastech. Diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová nacvičila s dětmi „obrázkovou“ písničku a hudební doprovod ke mši svaté. Celá farní rodina se také mohla radovat ze slavnosti křtu, který prožila malá Julinka. Díky Bohu za radost a požehnání, které nám dává! 🙂  

Žehnání školákům:

Požehnání Pána Boha všemohoucího
ať sestoupí na všechny děti;
Ať je naplní radostí z poznávání věcí časných i věčných,
ať jim dodá odvahu k překonání všech zkoušek,
ať je doprovází především v jejich vztazích
a ať jim žehná. Amen.

Farnost Rychnov nad Kněžnou

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio