FB twitter YouTube

Křížová cesta s Misijním klubkem ve Slatině nad Zdobnicí

Na 4. neděli postní, která se latinsky nazývá „laetare“ – radostná, protože již vyhlíží radost Božího vítězství, připravilo Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí v kostele Proměnění Páně misijní křížovou cestu. Po jednotlivých zastaveních děti zapalovaly svíce kolem srdce, které plnily symboly svého snažení, své přípravy na Velikonoce a svých předsevzetí a úkolů do dnů příštích. Pak následovala mše svatá, kterou sloužil P. Oldřich Kučera a při níž děti zpívaly a hrály. V obětním průvodu nesly malé misionářky také obrázky dětí, všechno, co chtějí, aby Pán proměnil…., bolesti dětí žijících v chudých nebo válkou sužovaných zemích….. Ale také to, co se jim povedlo, svá přátelství i své misijní snažení. Na konci bohoslužby rozdávaly děti přítomným nové Misijní zpravodaje PMD.

Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio