FB twitter YouTube

Velikonoční akce dětí z Kunvaldu v Čechách

V neděli na Boží hod velikonoční jsme s naším Misijním klubkem připravili ve farnosti akci nazvanou Slepice na paprice.
Zní to jako kuchařská akce, ale opak je pravdou. Jde o zahrádkářské umění, ke kterému dnešní děti moc blízko nemají. Naše Misijní klubko se proto rozhodlo, osvojit si tyto dovednosti zábavnou formou a přitom ještě získat znalosti z Bible. Vše začalo probíráním Ježíšova podobenství „O horčičném zrnku“ – tím jsme se dostali k tématu věčnosti, Božího království a s tím souvisejícím smyslem Ježíšova utrpení za nás,….takže velikonoční téma. Zároveň se ale nabízela právě ona pěstitelská rovina – semínka. Ta jsme naseli, a aby se uplatnily i děti školkového věku, vznikly slepice z papíru na špejlích. Výsledkem tedy byla povyrostlá paprička se zapíchnutou slepicí, takže „slepice na paprice“. Děti sely i doma a všichni jsme trnuli hrůzou, zda to do Božího hodu velikonočního stihne povyrůst. Díky Bohu byl úhyn semínek minimální a tak nakonec počet paprik převyšoval počet lidí v kostele. Abychom ale v kostele nenabízeli papriky jak na farmářském trhu, bylo třeba tomu dát nějakou omáčku a zároveň vyšší rozměr pro lidi. Opět nám pomohla Bible – vybrala jsem další podobenství „po ovoci se pozná strom, ……podobenství o koukolu“ a vše jsme zabalili do pořadu pro zahrádkáře…..

U stolu děti četly úryvky z Bible a pak jsme si o tom povídali…, např. Vojta, představitel kněze, vyprávěl, jací škůdci ohrožují naši duši …  a vysvětloval, jaké má nést člověk ovoce….

Před tím jsme na Květnou neděli měli s dětmi akci velikonoční zdobení kurníků, (na prádlové kolíčky jsme nalepili barevná papírová vejce a ty si pak věřící mohli umístit do kurníků, jako motivaci pro slípky k lepšímu snášení, aby bylo dost vajíček pro koledníky) a velikonoční zdobení domovů. To jsme zase barevná vajíčka lepili tavnou pistolí na pedig a vznikaly z toho zápichy do květináče, které se díky pedigu různě ohýbaly a připomínaly tak kočičky. Díky zimnímu počasí, které vládlo, jsme tyto všechny ozdobičky navěšeli v kostele na vánoční stromek a lidi ho pak obírali… Tím se nám podařilo vybrat i korunky na misie.

Děti byly nadšené a my se těšíme, jak zas něčím novým příště farníky překvapíme.

Za Misijní klubko v Kunvaldu v Čechách
Marta

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio