FB twitter YouTube

Setkání Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí

Setkání Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí 16. 11. 2017 mělo bohatou náplň. Nejdříve jsme si s dětmi zopakovali, jaké vlastnosti má mít správný misionář, ukázali jsme si na mapě země, kde Papežská misijní díla v letošním roce pomáhají a kam doputovaly obrázky i od dětí z našeho klubka a základní školy. Řekli jsme si, co bychom měli udělat nejdřív, když se s někým setkáme a potřebuje naši pomoc. Děti začaly plnit jednotlivé úkoly, předvedly, že si poradí i s ošetřením některých bolavých míst. Nechyběla společná modlitba Zdrávas Maria s přímluvami za misie a za chudé děti v misiích. Do tvoření výrobků na Misijní jarmark se k malým misionářům s radostí přidali rodiče. Povzbudit misijní snažení všech přijel i národní ředitel PMD Leoš Halbrštát a otec Wieslaw Kalemba, který spravuje farnost Slatina nad Zdobnicí. K dotvoření atmosféry setkání posíláme fotografie a těšíme se, až se zase sejdeme.

Děti z Misijního klubka

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio