FB twitter YouTube

Říjnové setkání Misijního klubka v Dolní Dobrouči

V neděli 29. října se děti v Dolní Dobrouči opět setkaly v hojném počtu na Misijním klubku v klubu nad sálem D-centra. Po úvodní modlitbě se vydaly hledat schované kousky skládačky. Z ní starší děti přečetly odpověď Pána Ježíše danou farizeům na otázku, které přikázání je největší (Mt 22,34-40): „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Vedoucí si s dětmi povídali, že jen jedno přikázání bez druhého nedělá dobrotu a je potřeba usilovat o obě současně. Na otázku, kdo je můj bližní, děti spontánně odpovídaly: „Bráška, sestřička, maminka, tatínek, kamarád/ka, spolužáci, učitelé, sousedé…“ Dokonce jeden z přítomných chlapců vykřikl: „I terorista!“ V tvořivé části měly děti možnost vytvořit drobný dárek – srdíčka, kterými mohly obdarovat nebo potěšit svého bližního a vyjádřit mu tak lásku i to, že na něj pamatují. Celé setkání bylo zakončeno modlitbou Papežského misijního díla dětí a modlitbou za misie.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio