FB twitter YouTube

Misijní růženec s letohradským klubkem

27. května se sešly děti z Misijního klubka z Letohradu k pravidelné schůzce, při které si povídaly o Panně Marii a o svých hodných maminkách a také o dětech, které maminku nemají a jsou smutné. Po klubku šly společně na bohoslužbu pro děti do kostela sv. Kateřiny a po jejím skončení se modlily misijní růženec za země sužované válkou a přírodními katastrofami, zvlášť myslely na děti v Nepálu, které trpí po opakovaném zemětřesení. To má již více než sedm tisíc obětí a přes 14 tisíc zraněných. Děti zapalovaly svíce a zdobily růženec květinami v misijních barvách a zazpívaly mariánské písně, které doprovodily členky Papežského misijního díla dětí.

Za Misijní klubko 168 Monika Vychytilová

K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 K 10

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio