FB twitter YouTube

Misijní růženec s dětmi v Letohradě

Misijní klubko z Letohradu připravilo na 25. května 2016 v kostele sv. Kateřiny na Kunčicích májovou pobožnost s misijním růžencem. Po mši svaté pro děti připravili misionáři z papírových srdcí symbol růžence, kam děti kladly po každé modlitbě zapálenou svíčku. K jednotlivým desátkům růžence připojily písně ke cti Panny Marie a modlitby za děti v misiích, které strádají nedostatkem lásky nebo se potýkají s těžkostmi a problémy, které přináší chudoba, válka a hlad. Prosily Ježíše, aby byl s hladovými, žíznivými, umírajícími, nemocnými, s matkami, kterým zemřelo dítě… a také s těmi, kteří jim pomáhají. Prosily za sebe navzájem, aby dokázaly svým životem svědčit o Kristu, za papeže Františka, aby mu Bůh žehnal v jeho nelehké službě a také za všechny, kteří se snaží skrze Papežská misijní díla přinášet těm nejpotřebnějším duchovní a materiální pomoc.

Za Misijní klubko 168 Monika Vychytilová

K 9 K 6 K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 7 K 10 K 11

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio