FB twitter YouTube

Květná neděle s Misijním klubkem v Javornici

Misionáři z Papežského misijního díla dětí se aktivně zapojili při slavení Květné neděle v Javornici. Katecheze o Svatém týdnu, která předcházela slavení mše svaté, všem přiblížila hluboké tajemství Velikonoc a jak veliká a nezměřitelná je láska Boha k nám. Mši svatou se svěcením ratolestí sloužil P. Petr Stejskal a jáhen Leoš Halbrštát. Děti připravily své dary do obětního průvodu, mládež pašije a hudební doprovod.
SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC DSCN8395 SONY DSC DSCN8399 SONY DSC SONY DSC SONY DSC
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio