FB twitter YouTube

Křížová cesta s Misijním klubkem v Letohradě na Kunčicích

Děti z Misijního klubka v Letohradě připravily 26. března v kostele sv. Kateřiny v Letohradě na Kunčicích misijní křížovou cestu. Z misijních šátků a pohledů z misií vytvořily na zemi kříž a po každém zastavení a společné modlitbě zapalovaly svíce. Při křížové cestě se zamýšlely nad obrázky z Křížové cesty pro malé misionáře, které namaloval Tomáš Velzel a zpívaly postní písničky. To všechno dělaly s velkou opravdovostí a uvědomovaly si důležitost přípravy na slavení největších křesťanských svátků – Velikonoc.

Děkujeme všem, kdo se k naší misijní křížové cestě přidali! 🙂 

Za Misijní klubko Monika Vychytilová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio