FB twitter YouTube

Evropská konference Papežského misijního díla dětí (CEME) na Maltě

V maltské Mdině se ve dnech 23. – 25. 4. 2018 konala Evropská konference Papežského misijního díla dětí (CEME) za účasti pracovníků Papežského misijního díla dětí z 18 evropských zemí. Na pracovním setkání, jehož motto znělo: „Děti, které žijí společně ve společném světě – ve stopách sv. Pavla“, byla přítomna i Generální sekretářka PMDD S. Roberta Tremarelli, SBS z Říma.

Českou republiku zde zastupovali národní ředitel PMD Leoš Halbrštát, diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová a asistentka národního ředitele PMD Jana Trojovská, kteří během setkání prezentovali práci a aktivity Misijních klubek v České republice s ukázkami materiálů pro misijní animaci dětí. Velký zájem projevilo o předvedené video „Víra je dar“ hned několik evropských národních kanceláří a zaujaly také výrobky dětí z Papežského misijního díla dětí.

Na programu třídenního setkání byly přednášky týkající se misijního vzdělávání dětí, hledání nových možností zapojení dětí v misijní činnosti Církve, diskuze v malých skupinkách o aktuálních tématech, prezentace jednotlivých zemí o aktuálních projektech v Papežském misijním díle dětí a výhledy na příští roky.

Nedílnou a důležitou součástí konference byly společné modlitby a slavení Eucharistie. Mši sv. v katedrále sv. Pavla v Mdině celebroval arcibiskup Malty Mons. Charles J. Scicluna a v kostele sv. Pavla ve Vallettě emeritní arcibiskup Malty Mons. Paul Cremona.

V rámci programu byla také připravena pouť „Po stopách sv. Pavla“ na místa spojená s evangelizací sv. Pavla na Maltě (Sk 27-28) a prohlídka maltské Národní kanceláře PMD.

Organizaci konference CEME, která se koná pravidelně každé dva roky, by mělo v roce 2020 převzít Švýcarsko. Vzájemná výměna zkušeností a nápadů má pro všechny zúčastněné země i jednotlivce velký význam a má být pomocí při hledání vhodných způsobů práce v celoevropském kontextu.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio