FB twitter YouTube

Den Papežského misijního díla dětí

1. červen je svátkem všech dětí. U nás si tento den připomínáme také Papežské misijní dílo dětí. U jeho zrodu stál francouzský biskup, který misijně působil v Severní Americe. Když v roce 1839 přijel do New Yorku, překvapilo ho, co viděl, a tak o mladém americkém národě poznamenal: Je to ještě dítě, ale obrovské dítě, jehož dobrá nebo špatná výchova se týká celého světa, musí růst ve ctnosti a dobru, nebo se stane velkým zlem…

Tento příměr ho přiměl k tomu, aby usiloval o vytvoření díla sdružujícího děti pomáhající jiným dětem. Jedinou podmínkou členů byla krátká denní modlitba za misie  a maličká finanční oběť pro chudé děti.  Myšlenka přinášet dětem v misijních oblastech fyzickou i duchovní pomoc a zároveň v podporovatelích rozvíjet lásku k jiným,  velmi oslovila nejen biskupy a Svatého otce, ale také belgický královský pár, který k tomuto hnutí připojil i svoje děti.  A tak se zrodilo Papežské misijní dílo dětí, které dnes sdružuje desítky milionů malých misionářů po celém světě.  

I v naší republice se rok od roku rozrůstají řady členů Papežského misijního díla dětí, které se sdružují v Misijních klubkách. 

A tyto děti naplňují svým životem heslo Děti pomáhají dětem. Staví přes celý svět MOST, modlitbou, obětí, službou a tvořivostí a my dospělí jim na této cestě máme pomáhat.  

Papež František v jedné své promluvě řekl:  „Světový misijní den dětí je svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa. Vybízím vychovatele, aby u maličkých pěstovali misijního ducha.“

Den Papežského misijního díla dětí je svátek dětí, kteří svými modlitbami a oběťmi pomáhají potřebným vrstevníkům, a tak se stávají misionáři a svědky bratrství a sdílení. Oslavme tento den radostně a poděkujme dětem za jejich celoroční úsilí. Povzbuďme je k další činnosti a rozdávání toho nejcennějšího daru, který nám Bůh dal, evangelia, radostné zprávy o Kristu.  

Den Papežského misijního díla dětí vyjadřuje aktivní místo dětí a mládeže v evangelizační misi církve, přiměřeně jejich věku a životního stylu.

Na 1. červen máme možnost připravit zajímavý a pestrý program, do kterého se kromě dětí zapojených v Misijním klubku či jiných aktivitách PMDD mohou zapojit i všichni ostatní zájemci.

Připravme pro děti Den PMDD plný radosti, ať v něm zazní Hymna Papežského misijního díla dětí, děti si oblečou misijní šátky a trička, zahrají si hry a soutěže. Můžete jim pustit misijní film a společně v modlitbě poděkovat za společenství, které tvoří se všemi dětmi na světě. Povzbuďte je, ať se dál jako opravdoví misionáři zapojují do pomoci všem lidem, zejména chudým, a jsou odvážnými hlasateli evangelia. 

„Ukazujte všem krásu Boží lásky, která se vyjevuje na Kristově milosrdné tváři. Touto krásou naplňujte srdce všech lidí, které potkáváte. Kéž je vaší misionářskou metodou setkání, dialog a doprovázení. Nedejte si ukrást radost z evangelizace.“ (papež František)


 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio