FB twitter YouTube

Den afrického dítěte

16. června si připomínáme Den afrického dítěte, který patří k dalším z mnoha mezinárodních dnů týkající se dětí, jejich práv a potřeb. V mnoha rozvojových zemí děti stále umírají na podvýživu a žijí ve veliké chudobě.
Africký kontinent si tento den připomíná v kontextu tématu „Konflikt a krize v Africe: Ochrana veškerých práv dítěte“, který jako téma pro tento rok vyhlásila Africká unie.
Prostřednictvím Afrického výboru expertů pro práva a blaho dítěte zadala k vypracování kontinentální studii o dopadu ozbrojených konfliktů na děti v Africe, která je součástí její snahy pozvednout agendu ochrany dětí v konfliktních situacích. Právě proto si také Africká unie zvolila za letošní téma podporu zachování života a blahobyt afrických dětí. Ve všech konfliktech jsou děti nejzranitelnějším segmentem civilního obyvatelstva a konfliktní situace je negativně ovlivňují v mnoha ohledech. Připomenutím Dne afrického dítěte se zaměřením na dětská práva se připomíná vládám kontinentu, že se jedná o oblast vyžadující jejich pozornost.
Den afrického dítěte se slaví jako vzpomínka na vzpouru a následný masakr v jihoafrickém Sowetu, které se odehrály 16. června roku 1976. V tento den protestovali studenti v Jihoafrické republice proti systému vzdělávání, který podporoval apartheid. Demonstrace vyvrcholila střelbou policie apartheidu do neozbrojených mladých demonstrantů.
Papežská misijní díla na africkém kontinentu pomáhají dětem v Zambii, Keni a Ugandě. Této pomoci je opravdu velice potřeba a jsou tam lidé, kteří jsou přímo závislí na naší pomoci. Nejen na modlitbách, ale i na konkrétních projevech naší křesťanské lásky. Pro děti v těchto zemích můžete podpořit projekty, které zajišťují například zdravotní péči sirotkům a ohroženým dětem v důsledku HIV/AIDS, podporu domova pro tělesně postižené děti nebo pomoc při zajištění lékařské pomoci, jídla, oblečení, školních potřeb.
Patřit k dárcům a podpořit projekty Papežských misijních děl v Africe můžete zasláním daru na číslo účtu 72540444/2700, variabilní symbol 40 – Afrika. Za každý Váš dar upřímně děkujeme!
Z 3 Z 1 Z 2 Z 4 Z 5
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio