FB twitter YouTube

Zpěvy u jesliček v Letohradě

Každý rok připravují děti z Misijního klubka a farnosti v Letohradě na svátek sv. Štěpána vánoční koncert, kterému se věnují celou dobu adventní. Nebylo tomu jinak ani tentokrát. Farní kostel sv. Václava se 26. 12. 2018 rozezněl krásnými melodiemi vánočních písní a koled a veršů Václava Renče nazvanými Zpěvy u jesliček. Děti zpívaly s velkou láskou a radostí, vystoupení potěšilo všechny přítomné a ještě podpořilo projekt Papežských misijních děl Jeden dárek navíc pro rodiny v Sýrii. Opět se v kostele nabízel Misijní kalendář na rok 2019 věnovaný práci českých misionářů pracujících v zahraničí.

Děkuji všem dětem, které se do zpívání zapojily, rodičům za podporu a všem přeji požehnaný rok 2019! 
Za Misijní klubko Monika Vychytilová
 

 
 
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio