FB twitter YouTube

Živý betlém ve farnosti Úpice

Zaplněné náměstí v Úpici čekal na svátek sv. Štěpána 26. 12. 2018 tradiční Živý betlém. Děti z farnosti připravily divadlo o narození Ježíše a krutém králi Herodovi a podávaly obdivuhodné herecké výkony. Živé Jezulátko bylo středem dění, telátko a ovečky v ohradě se zvlášť líbily těm nejmenším. O hudební doprovod se opět jako každý rok postarala diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi  Mgr. Bronislava Halbrštátová a nad celou akcí bděl místní duchovní správce P. ThDr. Andrzej Götz. Děti dostaly za odměnu misijní omalovánky Vymaluj si svět a dospělí měli možnost přispět na projekty PMD skrze misijní kalendáře na rok 2019 mapující práci českých misionářů pracujících v zahraničí.  

Za Živý betlém patří všem veliké poděkování a přání požehnané roku 2019 farníkům úpickým i přespolním!

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio