FB twitter YouTube

Živý betlém ve farnosti Úpice

Živý Betlém se konal již tradičně na svátek sv. Štěpána 26. 12. 2017 na náměstí u kostela sv. Jakuba Staršího v Úpici. Děti z farnosti připravily tři scénky o zvířátkách u Betléma pod vedením P. ThDr. Andrzeje Götze, nechyběli představitelé Svaté Rodiny s živým Ježíškem a o hudební doprovod se opět postarala diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová. Po vystoupení se přítomní mohli podívat do farního kostela na vystavené jesličky a prostřednictvím misijních materiálů a nových kalendářů Tanzánie 2018 přispět na projekty Papežských misijních děl. 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio