FB twitter YouTube

Ze života Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí

V červenci jsme s Misijním klubkem v naší farnosti přivítali nového duchovního správce P. Wieslawa Kalembu. Na jeho první mši svatou přijelo také Misijní klubko z Letohradu a Písečné a spoelčnými silami jsme se postarali o hudební doprovod. Malí misionáři si připravili pro otce Wieslawa kytičky a dárky a zapojili se do obětního průvodu. Po mši svaté se uskutečnilo pro celou farnost setkání na farní zahradě. Těšíme se na spolupráci a hledání nových cest, jak společně pomáhat potřebným u nás a ve světě. 

Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio