FB twitter YouTube

Víkendovka Misijního klubka v Dolní Dobrouči

V pátek 23. února se 22 dětí nejen z Misijního klubka setkalo v Dolní Dobrouči, aby se zúčastnilo programu s přespáváním v D-centru. Program plný her, poznávání i společné modlitby byl zaměřený na přátelství s druhými, přátelství s Bohem a z něho vycházející touha pomáhat druhým. V ústřední hře malí misionáři získávali prostředky a cihličky na stavbu nové školy, čtyři družstva musela plnit rozmanité úkoly a přitom si vzájemně pomáhat. Program byl zakončen tvořením dárečků, po sobotním obědě bylo třeba D-centrum vyklidit pro další naplánovanou akci. Účastníci se ale nerozutekli bez společné modlitby a skupinové fotografie.
Více zde: http://www.farnostdobrouc.cz/products/vikendovka-misijniho-klubka-2018/

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio