FB twitter YouTube

Slavnostní obřad přijímání dětí do PMDD v Kunvaldu v Čechách

Velkou radost zažila na 5. neděli velikonoční 29. 4. 2018 farnost sv. Jiří v Kunvaldu Čechách. Slavnostním obřadem přijal národní ředitel PMD Leoš Halbrštát dvě nové členky do Papežského misijního díla dětí. Po společné modlitbě přijaly děti k misijnímu poslání požehnání od národního ředitele a místního duchovního správce P. Mirosława Piotra Fąse, MSF. Diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová vysvětlila úlohu papežských misií, zazpívala a poděkovala všem za modlitební a finanční podporu projektů pro nejpotřebnější v misijních oblastech. Na závěr předalo Misijní klubko dary, které se dětem podařilo nashromáždit misijními aktivitami a hrou divadelních představení. O hudební doprovod při mši se postarala skupina Jiná doba.

Byla to radostná a požehnaná slavnost, za kterou moc děkujeme!

Za Misijní klubko Marta Gregušová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio