FB twitter YouTube

Setkání na zahájení nového školního roku s Misijním klubkem ve Slatině nad Zdobnicí

Slatinské Misijní klubko zorganizovalo na začátku září setkání farnosti s programem pro děti a besedou pro dospělé. Na kytaru zahrál i místní duchovní správce P. Wieslaw Kalemba a tak děti mohly slyšet písničky z jeho rodné polské země. Děti také malovaly ulity a obrázky, které se využijí na Misijních jarmarcích. V průběhu setkání se opékovalo a na závěr všichni dostali medaili ve tvaru srdce, aby jim připomínalo, že je třeba mít otevřené srdce pro Boha a pro druhé. 🙂

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio