FB twitter YouTube

S misijním růžencem a o papežských misiích na setkání v Hradci Králové

O činnosti Papežských misijních dílech u nás i v zahraničí se dozvěděli účastníci setkání vdov a vdovců, které v 17. května uspořádalo Diecézní centrum pro seniory v Hradci Králové pod vedením Veroniky Čepelkové. Smyslem akce bylo povzbudit ovdovělé v jejich nelehké životní situaci a ubezpečit je, že v církvi i ve společnosti mají své místo a poslání. O hudební doprovod během celé akce a závěrečné adoraci v kapli v Adalbertinu se postarala diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi. Biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Paseka požehnal misijní růžence, které si účastníci setkání odvezli domů a slíbili provázet misie svou modlitbou.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio