FB twitter YouTube

Rozsvěcení vánočního stromu na Kunčicích

Den před Štědrým dnem 23. 12. 2017 se uskutečnilo v Letohradě – Kunčicích tradiční Rozsvěcení vánočního stromu, které pořádala Kampelička, o.s. za podpory Osadního výboru Kunčice a Města Letohrad. Po úvodních proslovech přišlo na řadu vystoupení dětí z Misijního klubka a členek Papežských misijních děl. Zazněly vánoční písně, spirituály a koledy, které si s chutí zazpívaly všichni přítomní. Podávalo se svařené víno, káva nebo čaj a vládla dobrá nálada. Při poslední písničce si děti rozsvítily prskavky a s přáním krásných a požehnaných Vánoc se všichni rozcházeli do svých domovů i s připraveným světlem z Betléma.

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio