FB twitter YouTube

Půlnoční mše s misionáři v Rychnově nad Kněžnou 2017

Tradiční půlnoční pro rodiny s dětmi proběhla v kostele sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou 24. 12. 2016 již od 16 hodin. Oslavit Narození Páně přijely děti z několika Misijních klubek a aktivně se zapojily do liturgie. Vánoční bohoslužbu sloužil místní duchovní správce P. Petr Stejskal a jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD. Otec Petr měl opět pro všechny připravená překvapení, při promluvě děti s rodiči připravily pro Ježíše dárek, který pak přinášely v obětním průvodu. Bohoslužbu hudbou doprovodili členové papežských misií ze Slatiny nad Zdobnicí a Letohradu. Radostnou atmosféru mše svaté, která končila zapálením prskavek a zpěvem koled, dokreslují přiložené fotografie. 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio